data ważności bonu ustalana według potrzeb zamawiającego