indywidualna wycena, zależna od wolumenu zamówienia